RELIGIOUS TOLERANCE ASSOCIATION

Пазител на религиозната толерантност

Пазител на религиозната толерантност може да бъде всеки гражданин, без значение от религиозна, национална, расова или политическа принадлежност. Пазител на РТ може да бъде човек с голямо обществено значение и доверие. Трябва да притежава висок морал и ценностна система. Да зачита правото на религиозна свобода. Да поеме ангажимент за срок от 9 месеца да бъде лице на каузата "Позитил на Религиозната Толерантност. "
Символа на Религиозна Толерантност се връчва на избраният за Пазител, за срок от 9 месеца. След изтичане на този срок Символа се връчва на следващия Пазител, който трябва да изповядва различна от предшестващия Пазител религия. 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info